Stojimo tvarka

Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, auginantys prekinę bulvių ir daržovių produkciją arba teikiantys paslaugas šiam sektoriui, pripažįstantys LDAA įstatus, mokantys nustatyto dydžio nario mokestį ir aktyviai dalyvaujantys Asociacijos veikloje.

Į Asociaciją stojama parašius prašymą, sumokėjus stojamąjį ir nario mokesčius, pateikus duomenis apie ūkinę veiklą, susijusią su bulvininkyste ir daržininkyste.

Valdyba artimiausiame posėdyje svarsto stojančiojo į Asociaciją prašymą ir per dvi savaites informuoja apie priimtą sprendimą.

Stojimo paraiška