Lietuvos daržovių augintojų asociacijos 24 ataskaitinis visuotinis susirinkimas

Naujienos data: 2022-03-19

Vakar 2022-03-18 vyko 24-tasis Lietuvos daržovių augintojų asociacijos visuotinis ataskaitinis susirinkimas, kuris taip pat buvo ir rinkiminis. Norime padėkoti praėjusios kadencijos valdybos pirmininkei Daivai Šateikienei ir valdybos nariams už skirtą laiką ir darbą daržininkystės sektoriaus labui, visiems dalyvavusiems susirinkime. Deja, jame nedalyvavo ilgametė asociacijos direktorė Zofija Cironkienė (dėl asmeninių priežasčių). Asociacija išsirinko naują valdybą, kurią sudaro:

Valdybos pirmininkas Martynas Laukaitis, Sandra Kuprevičiūtė, Vidmantas Kvedaras, Algimantas Morkūnas, Dainius Petrovičius, Daiva Šateikienė, Paulius Andrejevas. 

Išrinktiems valdybos nariams norime palinkėti atsakingumo ir aktyvumo.