28
06
2017

Dalyvavimas Freshfel Europe ataskaitinėje konferencijoje

2017 m. birželio 20 d. Briuselyje įvyko bendra Freshfel Europe (Europos šviežių vaisių ir daržovių sektoriaus augintojų ir pardavėjų organizacijų ir įmonių asociacija) ir Profel (Europos vaisių ir daržovių perdirbėjų asociacija) ataskaitinė konferencija. Renginys prasidėjo atskirai vykusiais abiejų asociacijų ataskaitiniais susirinkimais, po kurių sekė konferencija „Vaisiai ir daržovės: sveiki ir tvarūs Europos maisto problemų sprendimo būdai“. Pranešėjai iš politikos ir verslo sričių pranešimuose akcentavo, kad politikos formuotojai ir vaisių bei daržovių sektorius turi dirbti išvien, kad būtų sukurta palanki aplinka tvariai verslo sėkmei ir sveikesnei visuomenei. Didesnis dėmesys sektoriui ne tik padidintų sektoriaus produktyvumą, bet ir padėtų politikos formuotojams pasiekti tikslus, susijusius su ES tvarios ekonomikos vystymu ir sveikesne visuomene.

Apžvelgiant ES politikos formuotojų ir verslo atstovų išsakytas mintis dėl gyvenimo padiktuotų pokyčių, pirmiausia reikia paminėti skaitmeninių technologijų evoliuciją, kurios daro poveikį visoms visuomenės veiklos sritims: darbui, mokymuisi, vartojimui. Sektoriui teks išmokti pasinaudoti jos privalumais. Tai apims ne tik santykius su vartotojais, bet ir nenutrūkstamą žemės ūkio produktų gamybos ir tiekimo grandinės skaitmeninimą. EK DG AGRI pranešėjas Aldo Longo pabrėžė, kad nuo šiol bus skiriamas ypatingas dėmesys bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimui. Būsimuose debatuose dėl BŽŪP ir naujojo programavimo laikotarpio pagrindinis prioritetas bus žemės ūkio integravimas į Europos duomenų ekonomiką. Sektorius privalės pranešti apie rinkos pokyčius ir padėti įdiegti nuoseklias ir naudingas taisykles. Platesnis ir efektyvesnis žemės ūkio robotų, patobulintų komunikacijos struktūrų ir stebėjimo sistemų naudojimas padės padidinti sektoriaus našumą ir iš esmės prisidės prie EK siekio sukurti daugiau darbo vietų ir gamybos augimo, gerinant produkcijos kokybę ir prekybos aplinką.

Kitas politikos formuotojų ir vaisių ir daržovių sektoriaus svarbus prioritetas – investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą, natūraliai kylantis dėl vykstančių skaitmeninimo pokyčių gamyboje tiekimo grandinėje ir santykiuose su vartotoju. Tą pabrėžė ir Žemės ūkio komisaras Phil Hogan video kreipimęsi į konferencijos dalyvius. Tik didesnės investicijos į inovacijas užtikrins šio sektoriaus konkurencingumą. Moksliniai tyrimai padės geriau suprasti vaisių ir daržovių produkcijos naudą, palyginti su kitais žemės ūkio produktais, ne tik mitybos ir sveikatos, bet ir gamybos poveikio klimatui požiūriu.

Dar vienas politikos formuotojams ir sektoriui nuosekliai išplaukiantis uždavinys – didinti stagnuojantį vaisių ir daržovių suvartojimą, didinant visuomenės supratimą. Tam dideles galimybes suteikia mokslinių tyrimų plėtra ir skaitmeniniai pokyčiai, nes Didieji duomenys (Big data) leidžia pateikti daug naudingos informacijos apie įvairių vartotojų tikslinių grupių elgesį. Pranešėjai – Londono imperatoriškojo koledžio rinkodaros ekspertas prof. David Hughes, socialinių medijų ekspertė Daniel Fritz, Matthias Rohra iš tarptautinės maisto informavimo organizacijos Proveg, akcentavo mintį: sektorius privalo suprasti savo tikslinės grupės veiksmus, mintis, sprendimų priėmimą. Teisingai išanalizavus ir supratus, galima pasiekti, kad vis didėjančios fleksitarų ir reduktariarų grupės pakeistų vaisių ir daržovių pardavimų apimtis.

Diskusijos „Politika – impulsas augimui“ (angl. Growth through Political Impulse) debatuose parlamentarai Paolo de Castro (Italija), Hilde Vautmans (Belgija), Angelique Delahaye (Prancūzija) ir EK DG AGRI atstovas Jens Schaps atkreipė dėmesį į tai, kad sektorius turėtų daugiau investuoti į vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo veiklas. Savo ruožtu sektoriaus atstovai priminė parlamentarams ir EK atstovams, kad didesnis vaisių ir daržovių vartojimas ne tik atneša didesnes pajamas sektoriui, bet ir yra esminis dalykas sprendžiant EK nusistatytus tikslus – kovoti su nutukimu ir antsvoriu ir tuo būdu sumažint išlaidas visuomenės sveikatai, didinti darbo vietų skaičių ir gamybos augimą. Vaisiai ir daržovės yra problemų, su kuriomis susiduria visuomenė ir valdžios institucijos, sprendimų dalis. Todėl sprendimų priėmėjams reikia geriau panaudoti vaisių ir daržovių potencialą, įgyvendinant visuomenės sveikatos ir tvarumo tikslus. Atsakomybė negali būti primesta vien sektoriui, bet turi būti bendras abiejų pusių tikslas.

Konferencijoje išsakytos mintys rodo, kad Europos vaisių ir daržovių sektoriui atsiranda vis naujų galimybių, sektorius yra nusiteikęs pokyčiams, naujoms technologijoms ir skaitmeninimui. Tačiau tik glaudus bendradarbiavimas ir komunikacija tarp sektoriaus ir politikos formavimo užtikrins, kad vaisių ir daržovių sektorius galėtų nuolat prisidėti prie Europos Komisijos siekio kurti darbo vietas, didinti gamybą, tvariai spręsti aktualias Europos visuomenės sveikatos ir mitybos problemas. Geresnis bendradarbiavimas negali būti naudingas tik vienai pusei, jis turi būti naudingas ir sektoriui ir politikams. Didesnis politikų dėmesys vaisių ir daržovių sektoriui ir jo teikiamai naudai padėtų sudaryti sąlygas ekologiškesnei žemės ūkio politikai ir užtikrintų šios produkcijos aprūpinimą visoms ES valstybėms narėms.

Išvakarėse vyko iškilminga vakarienė, į kurią buvo pakviesti ir Europos parlamento nariai bei Europos Komisijos pareigūnai. Tai puiki galimybė visiems susitikti ir pabendrauti su ES politinių sprendimų kūrėjais, pristatyti jiems sektoriui aktualius klausimus. Renginyje dalyvavo Europos Parlamento narys Bronis Ropė ir Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) direktorė Zofija Cironkienė. LDAA yra Freshfel Europe narė.