16
01
2017

Nauja sutartis tarp sertifikavimo įstaigos ir daržovių augintojų asociacijos – impulsas sėkmingam bendradarbiavimui

VšĮ „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius ir Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) direktorė Zofija Cironkienė Kaune pasirašė „Ekoagros“ ir LDAA bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama skatinti glaudžią partnerystę ir ryšius su svarbiomis interesantų grupėmis.

Pagal sutartį „Ekoagros“ ir LDAA įsipareigoja skatinti socialinį bendradarbiavimą, keistis nuomonėmis bei sukaupta ilgamete patirtimi, informuoti apie abiems šalims svarbius teisinio reglamento pasikeitimus, rengiamus ir vykdomus projektus, programas ir jų rezultatus, atsižvelgiant į veiklos tikslų bendrumą. „Pasirašyta ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos daržovių augintojų asociacija įstaigai labai svarbi ir reikšminga, padėsianti abiems pusėms dar efektyviau vystyti ekonominius, socialinius ir kultūrinius ryšius. Džiaugiuosi, kad sutvirtintas dar vienas įstaigai svarbus partnerystės ryšys“, – teigia VšĮ „Ekoagros“ direktorius A. Makarevičius.

Pagal rašytinį susitarimą sertifikavimo ir kontrolės įstaiga „Ekoagros“ ir LDAA susitaria keistis gerąją patirtimi bei informacija apie nesąžiningus ūkio subjektus, siekiant pagerinti kontrolės sistemą ir ūkio subjektų veiklos skaidrumą.

„Pastaraisiais metais į Lietuvos daržovių augintojų asociacijos gretas įsiliejo ir ekologiškų daržovių augintojai. Taip pat vis dažniau pasitaiko atvejų, kai nuo tausojančios auginimo sistemos pereinama prie ekologinės. Vienas iš asociacijos uždavinių yra kelti augintojų profesinį meistriškumą, dalintis gerąją patirtimi su kitų, labiau šioje srityje pažengusių šalių augintojais, kurie užsiima prekine ekologine daržininkyste. Asociacijai ypatingai trūksta tokių ryšių, nes šiuo metu darbas vykdomas tik įprastinėje ir tausojančioje daržininkystėje. Tikimės, kad partnerystė su „Ekoagros“ suteiks galimybę susirasti geranoriškus partnerius“, – pažymi Lietuvos daržovių ir augintojų asociacijos direktorė.

Po sutarties pasirašymo vyko diskusija su „Ekoagros“ direktoriumi A. Makarevičiumi, LDAA direktore Z. Cironkiene ir Žemės ūkio kooperatyvo „Suvalkijos daržovės“ vadovu Martynu Laukaičiu apie įkainių už sertifikavimo paslaugas naštą gamintojams, supirkėjų poreikius, pagaminamą per mažą kiekį ekologiškos produkcijos eksporto rinkai, nesąžiningus augintojus.

„Prieš eksportuojant savo ūkio produktus, pirmiausia reikia atlikti visus privalomus tyrimus ekologiškai produkcijai, gauti reikiamus sertifikatus užsienio rinkoms, kurie yra labai brangūs. Lietuvoje nėra laboratorijų, galinčių atlikti visus reikalingus tyrimus, todėl mėginiai siunčiami į Vokietiją. Dėl šių veiksnių didelė ir brangi finansinė našta tenka vienam kilogramui daržovių – kyla ekologiškos produkcijos kaina, kurią sudėtinga kontroliuoti“, problemą įvardijo Žemės ūkio kooperatyvo „Suvalkijos daržovės“ vadovas M. Laukaitis.

M. Laukaitis pažymėjo, jog Vakaruose pažengę ūkiai yra susikooperavę, todėl su jais labai sunku konkuruoti. Lietuvoje kooperacija tarp ūkininkų yra vienas svarbiausių ir reikšmingiausių veiksnių, kadangi pavieniai ūkininkai negali patiekti eksporto rinkai reikalingų ekologiškos produkcijos kiekių, nors, akivaizdu, kad ekologiškos produkcijos Vakarų Europai trūksta.

„Kooperacijos skatinimas, plėtojimas ir parama yra vienas iš pagrindinių tiek Lietuvos (Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programos ir kt. punktai), tiek ES politikoje, ilgalaikėse strategijose (Europos Komisijos komunikato dėl kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) skatinimo, TDO rekomendacijų, strategijos „Europa 2020“ ir kt. nuostatos) ir teisės aktuose formuojamos politikos prioritetų, tačiau pastebima, jog konkretūs veiksmai kol kas nėra įgyvendinami“, – pabrėžė „Ekoagros“ direktorius.

Pasak diskusijoje dalyvavusios Lietuvos daržovių ir augintojų asociacijos direktorės Z. Cironkienės, iškyla dar viena aktuali problema – nesąžiningi ekologiškos produkcijos augintojai.

„Nesąžiningi augintojai, tarsi deguto šaukštas medaus statinėje, diskredituoja visus sąžiningus augintojus, sėja nepasitikėjimą tarp vartotojų. Be to, tokie augintojai nepelnytai gauna ir išmokas. Asociacijos ir „Ekoagros“ partnerystė ir kontrolė padės sumažinti šią problemą. Džiugu, jog įstaiga skiria dėmesį ir prioritetą daržovių sektoriui. Šiandien mūsų tikslas rasti racionalų sprendimą, padėsiantį Lietuvos žemės ūkio subjektams auginti ir realizuoti ekologišką produkciją bei pakeisti vartotojų požiūrį į ekologiškus bei nacionalinės kokybės produktus“, – teigia Z. Cironkienė.

VšĮ „Ekoagros“ ir Lietuvos daržovių augintojų asociacijos bendradarbiavimo sutartis pasirašyta š. m. sausio 10 dieną.